روابط عمومی استانداری گیلان
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

تشريح آخرين وضعيت اجراي طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله / اعتباري 720ميلياردي سازمان بنادر براي اجراي طرح در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي
 
مجري طرح و مدير توسعه زيرساخت هاي مسافري دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله گيلان با اعتباري معادل 720 ميليارد ريال در حال انجام است.
تشريح آخرين وضعيت اجراي طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله / اعتباري 720ميلياردي سازمان بنادر براي اجراي طرح در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي

مجري طرح و مدير توسعه زيرساخت هاي مسافري دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله گيلان با اعتباري معادل 720 ميليارد ريال در حال انجام است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بنادر و دريانوردي، مهدي كامياب درخصوص بازديد استاندار گيلان و نمايندگان مجلس از آخرين وضعيت پروژه بندر چمخاله از آخرين وضعيت طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله اظهار داشت: طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله در راستاي مسئوليت اجتماعي و تعامل شهر و بندر از سوي سازمان انجام مي گيرد و اين طرح با اعتباري معادل 720 ميليارد ريال در حال انجام است.
مجري طرح و مدير توسعه زيرساخت هاي دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به مشخصات فني طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله تصريح كرد: از مشخصات فني اين طرح مي توان به راه دسترسي سنگي 85 متر، راه دسترسي دريايي شمع و عرشه 352 متر، دستك اصلي فرعي به طول 1000متر و مشخصات حوضچه 4 هكتار و سطح استحصال اراضي 2.7 هكتار است.
وي اظهار داشت: از ديگر ويژگي هاي اين طرح مي توان به ايجاد دستك و حوضچه در فاصله 352 متري از ساحل (جلوگيري از فرسايش و انباشت رسول در ساحل)، هوشمند سازي راه دسترسي پايه و عرشه و همچنين تلقي بندر سبز با توجه به كاربري مسافري، تفريحي و گردشگري اشاره كرد.
شايان ذكر است، استاندار گيلان و نمايندگان مجلس از آخرين وضعيت پروژه بندر چمخاله بازديد و وضعيت موجود را بررسي كردند.
   تاریخ: ۱۶:۰۹ - ۲۶/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۵۰