روابط عمومی استانداری گیلان
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

اجراي طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله با اعتبار 720 ميليارد ريالي
 
از ديگر ويژگي هاي اين طرح مي توان به ايجاد دستك و حوضچه در فاصله 352 متري از ساحل (جلوگيري از فرسايش و انباشت رسول در ساحل) ، هوشمند سازي راه ...
اجراي طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله با اعتبار 720 ميليارد ريالي از ديگر ويژگي هاي اين طرح مي توان به ايجاد دستك و حوضچه در فاصله 352 متري از ساحل (جلوگيري از فرسايش و انباشت رسول در ساحل) ، هوشمند سازي راه دسترسي پايه و عرشه و همچنين تلقي بندر سبز با توجه به كاربري مسافري ، تفريحي و گردشگري اشاره كرد .

به گزارش پرتال حمل و نقل ، مجري طرح و مدير توسعه زيرساخت هاي مسافري دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت : طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله گيلان با اعتباري معادل 720 ميليارد ريال در حال انجام است .

مهدي كامياب در خصوص بازديد استاندار گيلان و نمايندگان مجلس از آخرين وضعيت طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله اظهار داشت : طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله در راستاي مسئوليت اجتماعي و تعامل شهر و بندر از سوي سازمان انجام مي گيرد و اين طرح با اعتباري معادل 720 ميليارد ريال در حال انجام است .

مجري طرح و مدير توسعه زيرساخت هاي دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به مشخصات فني طرح توسعه بندر مسافري دريايي چمخاله تصريح كرد : از مشخصات فني اين طرح مي توان به راه دسترسي سنگي 85 متر ، راه دسترسي دريايي شمع و عرشه 352 متر ، دستك اصلي فرعي به طول 1000 متر و مشخصات حوضچه 4 هكتار و سطح استحصال اراضي 2,7 هكتار است .

وي اظهار داشت : از ديگر ويژگي هاي اين طرح مي توان به ايجاد دستك و حوضچه در فاصله 352 متري از ساحل (جلوگيري از فرسايش و انباشت رسول در ساحل) ، هوشمند سازي راه دسترسي پايه و عرشه و همچنين تلقي بندر سبز با توجه به كاربري مسافري ، تفريحي و گردشگري اشاره كرد .
منبع خبر:
ایران وی
   تاریخ: ۰۹:۴۸ - ۲۸/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۵۶