روابط عمومی استانداری گیلان
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

مولدسازي دارايي هاي آموزش و پرورش در دستور كار/كيفيت آموزشي محل نقد جدي است
 
حاجي ميرزايي با بيان اينكه به دنبال ايجاد شرايط بهتر براي بودجه آموزش و پرورش هستيم گفت: در اين راستا مولدسازي دارايي هاي آموزش و پرورش در سطح كشور در دستور كار وزارتخانه قرار دارد.
حاجي ميرزايي با بيان اينكه به دنبال ايجاد شرايط بهتر براي بودجه آموزش و پرورش هستيم گفت: در اين راستا مولدسازي دارايي هاي آموزش و پرورش در سطح كشور در دستور كار وزارتخانه قرار دارد.به گزارش خبرگزاري شبستان از انزلي، «محسن حاجي ميرزايي» عصر امروز (دوشنبه، 15 مهر) در همايش مديران آموزش و پرورش گيلان در بندرانزلي با اشاره به وجود مشكلاتي در حوزه آموزش و پرورش گفت: كرد: منكر مشكلات موجود نيستيم اما بايد از زاويه ديگري به آنها نگاه كرد چرا كه دغدغه اصلي وزارت آموزش و پرورش، انجام درست ماموريت هاي محوله است و اگر روي ماموريتمان متمركز شويم، مشكلات چهره ديگري پيدا مي كند.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه فرهنگيان به عنوان قشر فرهيخته جامعه بايد براي حل مشكلات تدبير كنند، افزود: رويكردي كه جايگاه سازماني افراد را تنزل مي دهد بايد جاي خود را به يافتن راه حل براي رفع مشكلات بدهد و بايد با كمك و همفكري در شرايط سخت كنوني، چاره اي براي كار مفيدتر فرزندان اين مرز و بوم انديشيده شود.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه توسعه يافتگي محصول ذهن خلاق آدم هاست، تاكيد كرد: بايد در ازاي همه مشكلات راه حلي نيز انديشيده شود و همگان دست در دست هم و با همدلي و همراهي تدابير لازم را بيانديشند.

وي با تاكيد بر اينكه تربيت انسان هايي با قابليت ويژه و در تراز جمهوري اسلامي از مهمترين ماموريت هاي آموزش و پرورش است، تصريح كرد: بايد با كمك هم مشكلات را از روي دوش آموزش و پرورش برداريم.

حاجي ميرزايي با اشاره به لزوم ارتقاي سطح اقتصادي مدارس كشور با مناسب سازي گفت: به دنبال ايجاد شرايط بهتر براي بودجه آموزش و پرورش هستيم و در اين راستا مولدسازي دارايي هاي آموزش و پرورش در سطح كشور در دستور كار وزارتخانه قرار دارد.

وي با بيان اينكه همه جهت گيري ها در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش گرايش به سمت رشته هاي فني و حرفه اي است، ادامه داد: سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در صورتي اجرايي مي شود كه پيوندهايمان را با همه دستگاه هاي اجرايي در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برقرار كنيم.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه بايد نظام آموزش محور در ساحت هاي شش گانه عبادي، اخلاقي، ديني، اقتصادي، علمي و فرهنگي گام بردارد، افزود: با اين كار دانش آموزي كه از تحصيل خارج مي شود؛ مي تواند روي پاي خود بايستد و علاوه بر اينكه مستاصل و منزوي نيست، قدرت دفاع از خود در همه زمينه ها را نيز داشته باشد.

حاجي ميرزايي با اشاره به اينكه يك مدير با صلاحيت و خلاق مي تواند بسياري از مشكلات را حل كرده و جانشين همه كاستي ها باشد، اظهار كرد: بر اساس ارزيابي هاي انجام شده كيفيت آموزشي، امروز محل نقد جدي است و بايد روي سنجش و ارزشيابي با جديت توجه شود.

وي گفت: بايد از ظرفيت خيرين بيشتر استفاده شود اما با اين تفاوت كه بهجاي استفاده از چند خير بزرگ از چند هزار خير كوچك استفاده كرده و با اين كار فرهنگ مشاركت را گسترش داده و با استفاده از ظرفيت هاي كمك محلي و منطقه اي، كاستي ها را رفع كنيم.

به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري گيلان، حاجي ميرزايي با بيان اينكه بايد مدارس از انزوا خارج شده و بوسيله تركيب با خانواده و محله با آنها در تعامل و پيوند موثر باشد، تاكيد كرد: عدالت آموزشي، محور ديگر مدنظر آموزش و پرورش است و معتقدم حق همه مردم است كه از آموزش با كيفيت برخوردار باشند و وظيفه ماست كه براي تامين و توزيع عادلانه كيفيت چاره اي بيانديشيم.

وي استاندار گيلان را داراي ظرفيت هاي مثبت به ويژه در موضوعات فرهنگي توصيف كرد و گفت: از ظرفيت دكتر زارع كه نگاهي مثبت به مسائل فرهنگي به ويژه آموزش و پرورش دارد بايد به صورت جدي استفاده كرد.
منبع خبر:
شبستان
   تاریخ: ۲۳:۰۰ - ۱۵/۰۷/۱۳۹۸   بازدید: ۵۲